Tek ve Çok Parçalı Penil Protez - Dr. Mehmet YamanTek ve Çok Parçalı Penil Protez

Tarihi Gelişim
Erkeklerin sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) şikayetinin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Roma tiyatrolarında cinsel organ üzerine geçirilen deriden yapılma dev penisler genel olarak günümüzde kullanılan penis protezlerinin atası olarak kabul edilmektedir. Kullanışlı olacak şekilde dizayn edilmiş dışarıdan takılan penis protezi ise ilk defa rönesans dönemi cerrahı Ambroise Paree tarafından ortaya atılmıştır. Bu cihazın esas amacı savaşta genital yaralanması olmuş gazilerin ayakta idrar yapmalarını sağlamaktı.

Penisin içine kalıcı bir protez takma fikri ise ilk defa Bogoras tarafından 1936 yılında gerçekleştirilmiştir. Cerrah penisi kopan bir hastaya yaptığı flep tüpünün içine kaburga kemiği yerleştirmiştir. Erken dönemde başarılı olduğu bildirilse de uzun dönemde kemik vücut tarafından emildiğinden sertlik kaybolmuştur.

Penis içine yabancı destek maddeleri koyulması ise ilk defa 1952 yılında Goodwin tarafından gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki penis içine yerleştirilen acrylic silindirler yeterli çevre desteğine sahip olmadıklarından kısa sürede erezyona uğrayarak cilt dışına çıkmışlardır.

1966 yılında Mısırlı bir cerrah olan Beheri bugünkü anlamda penis protezi cerrahisini tanımlamıştır ve halen uygulanan teknik bunun bir modifikasyonudur.

1973 yılında hidrolik (pompalı) penis protezlerinin piyasaya çıkması ile doğala en yakın cinsel fonksiyon hastalara sunulabilmektedir.Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Tipleri
Penis protezleri temel olarak iki ana gruba ayrılabilirler: 

1) Malleable (Bükülebilir) olanlar
2) İnflatable (Hidrolik şişirilebilir / Pompalı) olanlar


Malleable (Bükülebilir) Penis Protezleri:

Malleable penis protezleri, ilk üretilen penis protezi tipidir. Bu protezler temelde bükülebilir bir çubuktur. Penis içine yerleştirilen bu çubuk sayesinde hasta cinsel ilişkiye girebilirken diğer zamanlarda penisini bükerek pantolonunun içinden görünmeyecek şekilde saklayabilmektedir.

Özellikle pompa kullanabilecek el becerisine sahip olmayan yaşlı veya romatizmalı hastalarda kullanılan bu protez tipi aynı zamanda hidrolik penis protezlerinden daha ucuz olmaları nedeniyle de maddi durumu çok iyi olmayan hastalar tarafından da tercih edilmektedir. 
Cerrahisi çok daha kolay ve komplikasyon oranı daha düşük olan bu protezin temel sorunu bükülebilir olsa da sürekli sert olan penisin hastalarda sosyal ve fiziksel rahatsızlık yaratmasıdır. Aynı zamanda çevre dokulara sürekli baskı yapması daha sıklıkla erezyona neden olarak cilt dışına çıkmasına neden olmaktadır.


İnflatable (Hidrolik şişirilebilir / Pompalı) Penis Protezleri:

Şişirilebilir iki silindir, şişirmek için bir pompa ve sıvının depolandığı bir rezervuardan oluşan üç parçalı ve rezervuarın olmadığı iki parçalı tipleri olan şişirilebilir penis protezleri, sertleşme sorunu olan erkeklerde doğala en yakın ereksiyonu sağlamaktadır.

Bu protez tipinde şişirilebilir silindirler penisin içine (Korpus Kavernosumlar içine), pompa ünitesi yumurtalık torbasının içine ve rezervuar ise karın boşluğuna, idrar kesesinin hemen önüne yerleştirilmektedir. Protezin hiçbir parçası dışarıdan görülmemektedir ve özellikle ereksiyon halinde değilken hastada penis protezi olduğu (çıplakken dahi) belli olmamaktadır.

Hasta cinsel birleşme için sertleşmek istediğinde yumurtalıklarının arkasına saklanmış olan pompayı 6-10 kez sıkarak rezervuardaki sıvının silindirlere geçmesini sağlar.

Sertleşme yeteri kadar sağlandıktan sonra hasta normal şekilde cinsel ilişkiye girer ve daha önce boşalma ile ilgili herhangi bir sorunu yoksa normal bir şekilde boşalır. Protez nedeniyle hasta boşaldıktan sonra peniste yumuşama olmaz. Bazı hastalar bu sayede boşalma olduktan sonra da cinsel ilişkiye devam etseler de tavsiye edilen boşalmayı takiben pompa üzerindeki özel düğme yardımı ile sıvının silindirlerden geri rezervuara alınması ve penisin tekrar yumuşak hale getirilmesidir.

Unutulmamalıdır ki penis protezi size normal cinsel hayatınızı geri vermek amacıyla takılmaktadır, yoksa amaç Don Juan yaratmak değildir.

Üç parçalı penis protezi ile oluşturulan ereksiyonun doğal olandan tek farkı penis başında doğal ereksiyonda görülen genişlemenin olmamasıdır.

İki parçalı protezlerde depolanan sıvı miktarı kısıtlandığından yumuşak durum ile ereksiyon arasındaki fark azalmakta ve bükülebilir protezlerden çok daha iyi olmasına rağmen yine de tam yumuşama sağlanamamaktadır. İki parçalı protezler genellikle rezervuarın takılmasında problem çıkması muhtemel (örneğin çoklu defalar karın ameliyatı geçirmiş hastalar) hastalarda bundan kaçınmak için tercih edilmektedir.


Kimler Penil Potez (Mutluluk Çubuğu) Adayıdır ?
Sertleşme zorluğu yaşayan her erkek penil protez adayı değildir. Sertleşme güçlüğü olan hastalar 'Sertleşme güçlüğü (Erektil disfonksiyon)' bölümünde anlatıldığı gibi kapsamlı bir değerlendirmeden geçirildikten ve ancak birinci basamak tedaviler olan

  • Hayat alışkanlıklarında değiştirilmesi
  • Giderilebilir hormonal ve ek sorunların giderilmesi
  • Ağızdan ilaçla tedavi (Viagra, Levitra ve Cialis benzeri)
  • Ve uygun hastalarda Vakum ereksiyon cihazlarının kullanımı


uygulandıktan sonra hastaya hala yeterli cinsel hayat sağlanamadıysa penis protezi seçeneği gündeme gelir.
Penis protezi takılacak hastanın mutlaka

  • Tedavi sonrası düzenli cinsel hayatı sürdürebilecek kadar iyi genel sağlık durumuna sahip olması
  • Ve psikolojik olarak stabil olması gerekmektedir.


Hastalar cerrahi öncesinde hem medikolegal nedenlerle hem de cerrahinin basamaklarının öngörülmesi amacıyla renkli doppler USG incelemesinden geçirilir. Bu işlem sayesinde hem objektif olarak penis kanlanması ortaya konulabilirken, hem de penis içi dokuların yapısı incelenir.

Kontrolsüz diyabet (şeker) hastalarının cerrahiden en az 2 hafta önce diyabet doktorları tarafından değerlendirilip diyabet hastalıklarını kontrol altına almaları gerekir.


Ameliyat Öncesi Hazırlık
Ameliyat öncesinde sizden 3 gün süre ile antibiyotik kullanmanız ve size verilecek özel solüsyonlarla genital bölgenizi yıkamanız istenecektir. Etek traşınızı YAPMAMANIZ daha doğru olacaktır. Etek traşınız hastanede cerrahınız tarafından yapılacaktır.


Ameliyat


Protez Parçalarının Vücut İçinde Yerleşimi
Penis protezi takılması için genel veya spinal anestezi uygulanabilir. Dünyada lokal anestezi ile de penis protezi takılabildiği bildirilse de klinik deneyimimiz bunun hasta konforunu oldukça düşürdüğüdür.

Operasyonun gerçekleştirileceği ameliyathanenin asepsi ve antisepsi kurallarına tam olarak uyması ve arındırılmış hava ve laminer akıma sahip olması tercih edilmelidir, çünkü bu önlemler operasyonun ciddi bir komplikasyonu olan enfeksiyonun oranını belirgin olarak azaltmaktadır.

Tüm ameliyat penis cildi ile yumurtalık cildinin birleştiği alandan yapılan 2 cm'lik kesiden yapılmaktadır. Bu kesiden cerrah her iki kavernozal cisime ulaşır ve içlerine şişirilebilir silindirleri yerleştirir. Takiben yumurtalıkların arkasında bir alan yaratarak bu bölgeye de pompayı ve karın içine de rezervuarı yerleştirir. Her üç parçayı özel silikon tüplerle birbirina bağlayarak sonlandırılan bir üç parçalı protezi takma ameliyatı yaklaşık olarak 40-70 dakika sürmektedir. İki parçalı ve bükülebilir tip penis protezlerinin ameliyatları bundan daha kısa sürmektedir.


Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası hasta enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla bir gece hastanede tutulur ve bu dönemde damardan geniş etkili antibiyotiklerle tedavi edilir. Aynı gece, ameliyattan yaklaşık olarak 4 saat sonra hastaların ağız yolu ile beslenmesi başlar.

Cerrah ameliyatı takip eden sabah yapacağı vizitte hastanın pansumanını açar, ameliyat sırasında takılmış olan idrar sondasını çeker ve eğer şişirilebilir bir protez tipi takıldıysa silindirleri tamamen söndürür. Hasta taburcu olduktan sonra 10-14 gün boyunca ağızdan antibiyotik ve gerekirse ağrı kesici kullanır.

Bundan sonraki 2 ila 4 hafta boyunca protez sürekli söndürülmüş olarak tutulur.

2-4. haftanın sonunda cerrah hastasına uygulamalı olarak protezi nasıl kullanacağını öğretir ve hasta bunu takip eden 2 hafta boyunca evinde gün içinde protezini şişirip söndürür fakat cinsel bir ilişkide bulunmaz.

6. haftadan itibaren cinsel ilişki serbesttir.


Ameliyat Riskleri

Penil protez ameliyatı da diğer ameliyatlar gibi kanama, enfeksiyon, çevre dokulara zarar gibi riskler içerir. Bunların arasında enfeksiyon en önemli yeri tutar, çünkü enfeksiyon durumunda yabancı cisim olan penis protezinin tamamen çıkarılıp yeni bir protez ile değiştirilmesi gerekir. Bunun dışında penil protez ameliyatına özgü olarak penis biçim bozuklukları veya cihazın mekanik bozuklukları olabilir ve bunlar için ek girişimler gerekebilir.


Hasta Memnuniyeti

Penis protezi operasyonu oldukça yüz güldürücü bir cerrahidir. Üç parçalı şişirilebilir protez uygulaması uygun merkezlerde yapıldığında hasta memnuniyet oranları %98'e varmaktadır. Hasta memnuniyeti bükülebilir penis protezleri ile biraz daha düşük olarak bildirilmektedir.

Hastanemiz Üroloji Kliniği tüm protez cerrahilerinde yüksek teknolojiyi ve bilgi birikimini hastalarının hizmetine sunmaktadır.

Log In


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/u8385772/drmehmetyaman.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/u8385772/drmehmetyaman.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 654